Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus sabiedrības integrācijas politikas jomā;
 • uzturēt pastāvīgu saikni ar sabiedrības integrācijas politikā definētajām mērķa grupām un tās pārstāvošām nevalstiskām organizācijām, kā arī vākt, klasificēt un apkopot informāciju par tām;
 • piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt to organizēšanu;
 • sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām vākt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju un sagatavot ziņojumus, un citus informatīvos materiālus par sabiedrības integrācijas jautājumiem publicēšanai ministrijas mājas lapā;
 • atbilstoši nodaļas kompetencei nodrošināt projektu īstenošanas un finanšu izlietojuma uzraudzību;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un sagatavot atbildes uz tiem nodaļas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta obligātajām prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 6 (sešu) mēnešu darba pieredze sadarbībā ar valsts un/vai pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām pilsoniskās sabiedrības attīstības un/vai sabiedrības integrācijas jautājumos;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas dokumentu projektu izstrādē;
 • labas zināšanas par sabiedrības integrācijas jautājumiem nacionālā un starptautiskā līmenī un izpratne par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru dialoga jautājumiem;
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835 EUR līdz 1121 (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 14.februārim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā), ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz 2020.gada 14.februārim, vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • un citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem