KM un mediju nozare izstrādā priekšlikumus plašsaziņas līdzekļu atbalsta pasākumiem

Skaņu studija

Lai plašsaziņas līdzekļi varētu turpināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu sabiedrībai Covid-19 radītās ārkārtējās situācijas laikā, Kultūras ministrija (KM) un KM Mediju politikas konsultatīvā padome, mediju nozares asociācijas un akadēmiskās vides pārstāvji izstrādā priekšlikumus mediju atbalsta pasākumiem.
Par priekšlikumu apstiprināšanu būs jālemj Ministru kabinetam kādā no tuvākajām valdības sēdēm.

Apzinot visas iespējas, kā piesaistīt papildu finansējumu un pārdalīt vai pārorientēt finansējumu esošā budžeta ietvaros, KM konsultācijās ar nozares pārstāvjiem izvirzījusi vismaz 4 darbības pamatvirzienus.

KM ar mediju nozares pārstāvjiem ir vienprātībā par to, ka mediju joma ir ierindojama starp Covid-19 krīzes skartajām nozarēm, lai arī mediju nozares uzņēmumi varētu pretendēt uz vispārējiem atbalsta mehānismiem (atbalsts nodokļu jomā, dīkstāves periodā, atbalsta instrumenti finanšu pieejamības uzlabošanai u.c.)

Tāpat KM aicina valdību lemt par Mediju atbalsta fonda (MAF) finansējuma palielināšanu sabiedrībai nozīmīga satura veidošanai, kā arī sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fonda padomes sekretariātu strādā pie tā, lai šā gada MAF konkursi noritētu straujāk.

Lai atvieglotu plašsaziņas līdzekļu iespējas gūt pašu ieņēmumus, KM atkārtoti rosinās pārskatīt reklāmas ierobežojumus, piedāvājot grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību saistībā aktualitātēm par Covid-19 ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību ir izvēršamas valsts apmaksātas informatīvās kampaņas sabiedrības informēšanai un ikdienas paradumu maiņai.

KM ir lūgusi Mediju politikas konsultatīvās padomes locekļu iesaisti informācijas nodrošināšanā par ārkārtējās situācijas radīto ietekmi uz mediju nozari, kā arī aicinājusi piedāvāt priekšlikumus atbalsta pasākumiem. KM izvērtē jau saņemto informāciju un informatīvā ziņojuma izstrādē apkopos arī turpmāk iegūtos datus.

Jau ziņots, ka KM Mediju politikas konsultatīvās padome izveidota, lai koordinēti risinātu jautājumus, kas saistīti ar mediju politikas veidošanu un īstenošanu, un sekmētu valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar mediju vides attīstību un ilgtspēju Latvijā.

Konsultatīvā padome izveidota ar kultūras ministra 2020. gada 12. marta rīkojumu; padomes locekļi - 17 vadošie nozares profesionāļi – apstiprināti uz 3 gadu termiņu. Padomes locekļu darbs netiek apmaksāts un padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

 

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv