Iepirkuma identifikācijas numurs KM/2018/7

Ievietots 21.06.2018

Statuss Izsludināts

Metu konkurss „Latvijas valsts simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija” veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana”

Meta piedāvājums jāiesniedz personīgi žūrijas atbildīgajai sekretārei līdz 2018.gada 27.jūlijam, plkst.11:00, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojā, Mūkusalas ielā 5, Rīgā, LV– 1048, Pasūtītāja darba laikā: pirmdienās no 8.30 līdz 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.30 līdz 16.00, iepriekš piesakot savu ierašanos žūrijas atbildīgajai sekretārei pa tālruni + 371 67 330 345.

Meta piedāvājuma dokumenti, kas tiek ievietoti aploksnē ar uzrakstu „METS” (nolikuma 3.1.1.punkts), nav jāparaksta, lai nodrošinātu piedāvājuma anonimitāti.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Žūrijas atbildīgā sekretāre - Daina Āboliņa, tālrunis + 371 67 330 345, e-pasts: daina.abolina@km.gov.lv