Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Kādi ir pulcēšanās un pasākumu rīkošanas nosacījumi no 9. novembra?

No 9. novembra līdz 6. decembrim izsludināta Ārkārtējā situācija un pulcēšanās nav atļauta! Netiek organizēti publiski pasākumi. Privāti var tikties līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām. Sapulcēs, gājienos un piketos, kuri tiek rīkoti atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem", ārā var pulcēties līdz 50 dalībniekiem, ievērojot piesardzību.

Vai drīkst notikt svētku gājiens?

Nē, svētku gājiens nedrīkst notikt, jo pulcēšanās nav atļauta. Gājieni līdz 50 dalībniekiem var notikt tikai atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem", saskaņā ar kuru "gājiens ir organizēta pārvietošanās pa ceļiem, ielām, laukumiem, ietvēm vai citām satiksmei izbūvētām teritorijām nolūkā izteikt kādas idejas un viedokļus" Tas nav attiecināms uz publiskiem svētku un piemiņas pasākumiem, par kādu būtu uzskatāms svētku gājiens.

Kādas kultūras norišu vietas iespējams apmeklēt ārkārtējās situācijas laikā?

Muzeji, bibliotēkas, kultūras centri un citas kultūrvietas turpina darbu, taču tajos nenotiek pasākumi un netiek atļauts grupu apmeklējums.

Kultūrvietās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

Nodrošināma apmeklētāju vienvirziena plūsma un prasība, ka telpās vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

Vienam apmeklētājam ir paredzami vismaz 10 m² no publiski pieejamās telpas un apmeklētājiem nodrošināma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā kultūrvietā.

Kādi ir īpašie nosacījumi kultūrvietu darbībai atsevišķās pašvaldībās? Kā varēs uzzināt, kuras pašvaldības tās ir, slimības rādītājiem mainoties?

Pašvaldībās, kurās divu nedēļu kopējais jaunu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju divas reizes pārsniedz valsts vidējo rādītāju. Šo pašvaldību sarakstu Slimību profilakses un kontroles centrs publicēs savā tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv katru otrdienu.

No 27. novembra sarakstā ir iekļautas Varakļānu novada, Aknīstes novada, Baldones novada, Salacgrīvas novada, Krāslavas novada, Mārupes novada, Mālpils novada, Smiltenes novada, Garkalnes novada, Limbažu novada, Salaspils novada pašvaldības un Daugavpils pilsēta. Papildu citiem ierobežojumiem, kas noteikti visā valstī, no 27.11. šajās pašvaldībās darbība pilnībā būs jāpārtrauc kultūras un izstāžu vietām, ieskaitot gadatirgus. Darbu varēs turpināt bibliotēkas, taču tikai izsniedzot grāmatas līdzņemšanai.

Vairāk informācijas par kultūrvietu darbību, amatiermākslas un kultūrizglītības procesa norisi no 27.11.

Vai kultūras norišu vietās obligāti jālieto sejas maskas?

Jā, apmeklējot kultūras norišu vietas telpās, jālieto sejas maska (izņemot bērniem līdz 13 gadu vecumam).

Kas jāņem vērā amatiermākslas kustības dalībniekiem?

Līdz 6. decembrim visā valstī klātienē nedrīkst notikt interešu izglītības un amatiermākslas nodarbības/mēģinājumi/pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās. Nodarbības kolektīvu grupām drīkst notikt tikai attālināti, piemēram, tiešsaistē.

Klātienē drīkst notikt tikai individuālas nodarbības, ievērojot 2 metru distanci. Piemēram, "vokālais pedagogs - kora dziedātājs", "studijas vadītājs/meistars - māceklis", "tautas mūzikas ansambļa vadītājs - dalībnieks", "režisors - aktieris"utt. Individuālās klātienes nodarbības drīkst notikt laikā no 6:00 - 22:00.

Vai teātra bērnu un jauniešu studija "Nosaukums" būtu klasificējama zem interešu izglītības un amatiermākslu nodarbībām? Vai tomēr šajā gadījumā nē? Kā arī, vai pie sporta aktivitātēm tiek pieskaitītas kustību nodarbības teātrī štata aktieriem (jo tas ir pieskaitāms pie mēģinājumu/darba procesa)?

Visiem teātru kolektīviem, kas nav uzskatāmi par profesionālajiem teātru kolektīviem (jauniešu studija "Nosaukums" nebūs profesionāls kolektīvs, kurā to locekļu darbs un ienākumu avots ir spēlēt izrādes), darbība līdz š.g. 6.decembrim ir jāpārtrauc – nevar organizēt ne privātus, ne publiskus pasākumus (mēģinājumu procesu, uzstāšanos u.c.).
Covid-19 izplatības ierobežošanā ieviesto izmaiņu mērķis ir mazināt sociālo "burbuļu" (ģimene, skola, darbs, interešu grupas, u.c.) pārklāšanos, lai iedzīvotāji varētu sevi pasargāt un vīruss neizplatītos no vienas grupas otrā, kas savukārt strauji palielina inficēto personu skaitu. Vienlaikus cenšoties saglabāt ekonomikas darbību – darba vietu drošību, skolu darbību klātienē un bērnudārzu darbību, lai vecāki var doties darba gaitās.
Piemēram, vīruss pāriet no skolas uz interešu pulciņu, no interešu pulciņa pie tuviniekiem, no tuviniekiem uz darba kolektīvu vai citu skolu, sabiedrisko transportu utt. Epidemiologu analīze rāda, ka šobrīd tieši šādā veidā pārsvarā notiek vīrusa izplatība.

Vai mūzikas grupas drīkst tiešssaistē rīkot koncertus?

Mūzikas grupas, kuru darbība pielīdzināma profesionālo kolektīvu darbībai, t.i., šo grupu dalībniekiem tas ir pamatdarbs un iztikas avots, var turpināt mēģinājumu procesu un koncertdarbību, t.i. - tiešsaistes koncertus un ierakstus. Grupām, kurās dalībnieki periodiski sanāk kopā, lai muzicētu hobija līmenī, jāievēro uz amatiermākslas kolektīviem attiecinātās prasības un līdz 6.decembrim jāpārtrauc klātienes mēģinājumu process, kā arī nedrīkst notikt pasākumi un koncertdarbība.

Kas jāņem vērā privāto pasākumu organizētājiem?

Privātā pasākumā ( t.i. fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums ģimenes, radinieku, draugu u.c. lokā) kopā drīkst būt 10 cilvēki no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām (izņemot bēres, kur var satikties cilvēki no vairāk nekā 2 mājsaimniecībām).

Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, kultūras centrā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), pasākuma apmeklētājiem, kur vien tas iespējams, jāvelk sejas un deguna aizsegi, kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 20.00.

Kad un kā cilvēki varēs saņemt atpakaļ naudu par nopirktajām kultūras pasākumu biļetēm, kuri tika atcelti/pārcelti ārkārtējās situācijas dēļ vai tiek atcelti/pārcelti tagad sakarā ar ierobežojumiem?

Ja kultūras organizācija - publiskā vai privātā - atcēlusi vai pārcēlusi pasākumu, tā par šo informē biļešu īpašniekus. Informācija par atceltajiem un pārceltajiem pasākumiem ir arī bilesuserviss.lv un bilesuparadize.lv. 

Kultūras, izklaides un sporta pakalpojuma sniedzējam, kuri iepriekš plānotos un pārdošanā izliktos pakalpojumus nevarēja sniegt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, ņemot vērā ierobežojumu mazināšanu – drīkst pārcelt pasākumus uz citu laiku, par to paziņojot patērētājiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ierobežojumu atcelšanas. Pārceltajam pasākumam ir jānotiek ne vēlāk kā turpmākā gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas. Ja pakalpojumu sniedzējs sešu mēnešu termiņā nepaziņo par pārceltā pasākuma norises laiku – tiek uzskatīts, ka pasākums ir atcelts un patērētājiem ir tiesības atgūt par biļetēm samaksāto naudu. Vairāk lasiet ŠEIT.

Kas un kā kontrolē ierobežojumu izpildi?

Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu var piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.)
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.

Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu?

Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods. Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos. Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

Kāda atbildība paredzēta par viltus ziņu izplatīšanu?

Viltus ziņu gadījumā personas var tikt apsūdzētas pēc Krimināllikuma 231.panta. Internets un digitālā vide juridiski nav nodalīta no reālās vides. Internetā pastāv tie paši noteikumi, kas reālajā vidē. Arī viltus ziņu izplatīšana tiek identificēta kā huligānisms, traucējot sabiedrisko mieru, kas paredz kriminālatbildību un atsevišķos gadījumos - administratīvo atbildību.