Prezentācijas un pētījumi

Pētījumi

2020

Eiropas Savienības dalībvalstu prakse par mehānismiem komercmediju atbalstam, 2020. gada decembris

Latvijas iedzīvotāju medijpratība, 2020. gada oktobris

Padziļināta juridiska ekspertīze par digitālā nodokļa ieviešanas iespējām Latvijā un atzinums ar priekšlikumiem par digitālā nodokļa ieviešanas iespējām, ņemot vērā pieaugošo ārvalstu digitālo mediju dalību Latvijas mediju tirgū 

2018

Pētījums „Latvijas mediju vides daudzveidība”; 2018.gada oktobris

2017

Pētījums "Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos"; 2017
Pētījums "Latvijas iedzīvotāju medijpratība"; 2017. gada jūnijs
Pētījums "9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratība Latvijā"; 2017

 

Prezentācijas

Prezentācija Medijpratības resursu apkopojums 2019 – turpinājums 2018.gada prezentācijai (07.06.2019).

Prezentācija Žurnālista un komunikācijas zinātnes doktoranta Raivja Vilūna prezentācija medijpratības seminārā pašvaldību jaunatnes speciālistiem Izglītības un zinātnes ministrijā 2019.gada 9.maijā

Prezentācija KM medijpratības veicināšanas partneru ceturtā sanāksme 2019.gada 9.aprīlī

Prezentācija KM medijpratības veicināšanas partneru trešā sanāksme 2018.gada 22.martā

Prezentācija Bērnu un pusaudžu (9-16 gadi) medijpratības pētījuma rezultāti 2018.gada 6.februārī

Prezentācija Medijpratības resursu apkopojums 2018 - iedvesmai un izmantošanai mācību procesā (atjaunota 28.03.2018.)

Prezentācija Kultūras ministrijas rīkotajā medijpratības veicināšanas partneru sanāksmē 2016.gada 10.oktobrī

Prezentācija ("Latvijas Fakti") KM preses konferencē par Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu;

Prezentācija (KM) preses konferencē par Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu;

Prezentācija Medijpratība sabiedrības imunitātes stiprināšanai - 11.05.2017;

Prezentācija KM medijpratības veicināšanas partneru sanāksme 2017.gada 20.jūnijā;

Prezentācija Medijpratība: nozīme mūsdienu informācijas vidē, jaunieši kā mediju lietotāji un situācija Latvijā - 28.09.2017;

Prezentācija Ekspertu diskusija: Bibliotēku un bibliotekāru iespējas un loma medijpratības veicināšanā Latvijā - 17.10.2017.

Vienlapis ''Kultūras ministrijas priekšlikumi projektam par kompetenču pieeju mācību saturā (Skola 2030)