Statistika

 

Dati par 2019.gada periodu atjaunināti 2020.gada 1. jūlijā.

Literatūras darbības rādītāji

Krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika"