Statistika

 

Dati par 2019..gada periodu atjaunināti 2020.gada 1.jūlijā.

Dati par pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās ievirzes programmās