Kultūrizglītība

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas. Tās nodrošina profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu.

Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Kontaktinformācija

Māra Kalve, Latvijas Nacionālā kultūras centra informācijas analīzes eksperte. Mara.Kalve@lnkc.gov.lv, tālr: 67322234