Projekti

Latvijas skolas soma - dāvana Latvijas valsts simtgadē, zināšanu bagāža, kas palīdzēs klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un vēstures vērtības, zinātnes, inovāciju sasniegumus un dabas skaistumu. Iesākumam - KM veidots apkopojums par kultūras norisēm bērniem un jauniešiem.
Izcilības balva kultūrā Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā.

Katram savu tautastērpu izveido savu tautastērpu!
Nacionālās enciklopēdijas logo Nacionālā enciklopēdija virtuālā vidē - lietpratēju veidots augstticams saturs. 
Apjomīgā programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei.

KM sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) ir izveidojusi interneta portālu „Ņem droši!”, kurā iespējams viegli un ātri meklēt likumīgi izplatītu saturu, nodrošinot vienotu piekļuvi Latvijā pieejamām legāla satura mājaslapām.