Kultūra tīmeklī

      

#Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi

Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un piederības izjūtu Latvijai. Aptverot septiņas nozares, Kultūras kanonu veido 99 kultūras vērtības.

Redzi, dzirdi Latviju! – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo dokumentu digitālā krātuve. Meklē Latvijas dokumentālās filmas, kinohronikas, animāciju un spēlfilmas, sākot no 1910.gada līdz mūsdienām.

Latvijas filmas tiešsaistē - iespēja visā Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets, jebkurā diennakts laikā skatīties Latvijas filmas. Portāls www.filmas.lv ir arī Latvijas filmu nozares plašākā datu bāze – tur pieejama kataloga informācija par gandrīz 2600 Latvijā uzņemtām filmām, sākot ar 1920. gadu. Portālu veido Nacionālais Kino centrs  un  Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas nodrošina portāla tehnisko darbību.

Kino Raksti ir Latvijā vienīgā tīmekļa vietne, kas ļauj Latvijas kino profesionāļiem un arī plašākam lasītāju lokam pienācīgā līmenī runāt, rakstīt un domāt par kino.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts veidots pēc kolekcijas principa, nosakot īpašu saglabāšanas režīmu objektiem un teritorijām, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Ar plašāku informāciju par sarakstā iekļautajiem objektiem iespējams iepazīties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā.

Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs izstrādāts, lai sniegtu palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas. Katalogs ir domāts Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu komersantiem un pircējiem, kolekcionāriem, tiesību aizsardzības iestādēm, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, nevalstiskām organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem, kā arī starptautiskām organizācijām, tūristiem un citām auditorijām. LV, ENG, RUS

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu atmiņas institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamus internetā. Kolekcijas: Zudusī Latvija; Periodika

www.culturecrossroads.lv - Zinātnisko rakstu krājums "Kultūras Krustpunkti" (angļu valodā). Izdevumā publicēti pētījumi etnoloģijas, kultūras antropoloģijas, muzeoloģijas, kultūras menedžmenta, kultūras socioloģijas, kultūras ekonomikas (tai skaitā radošo industriju), audiovizuālās mākslas, skatuves mākslas, dejas mākslas, literatūras zinātnes, muzikoloģijas, tiesību zinātnes, valodas zinātnes un citu kultūras un mākslas zinātņu nozarēs.

www.dejaszeltafonds.lv ir interneta vietne, kas atspoguļo latviešu skatuviskās dejas vēsturi un attīstību. Tā ietver 54 nozīmīgākās dejas laika posmā no 1933. līdz 2008. gadam un tiks periodiski papildināta.

 

www.arterritory.com Mākslas un kultūras portāls, kura uzmanības fokusā ir Baltijas, Skandināvijas un Krievijas mākslas procesi un to izpausmes pasaulē. Portālā pieejama informācija par mākslas aktualitātēm, recenzijas, intervijas, kā arī sniegts ieskats kino, dizaina, modes, arhitektūras aktuālajās norisēs.

 

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs ir informācijas apkopojums par akreditēto muzeju krājuma priekšmetiem. Kopkataloga mērķis ir, apkopojot datus par muzeju priekšmetiem vienotā sistēmā, dot ieguldījumu zināšanu sabiedrības veidošanā, veicināt sabiedrības interesi par kultūrvēsturisko mantojumu un popularizēt Latvijas muzejos uzkrātās kultūrvēsturiskās vērtības. Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicina Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātnei un izglītībai. Digitālā satura pieejamības veicināšanai informācija par Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā iekļautajiem priekšmetiem tiek integrēta Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā – Europeana.

Kurp.es ir platforma, kurā ikkatrs var ērti apskatīt visus aktuālākos pasākumus Rīgā un lielākajās pasākumu norises vietās Latvijā, kā arī atrast un izvēlēties tos, kas interesē tieši viņu. Pievērsiet uzmanību, tagad arī JAUNA sadaļa - pasākumi, kas ar Latvijas vārdu notiek ārvalstīs!

Platformas kurp.es tiešsaistes pasākumu kalendārs

 

FOLD izceļ labāko Latvijas un ārvalstu radošajās industrijās, lai palīdzētu uzzināt, saprast, iemācīties un sadarboties. FOLD fokuss ir dizains un dizaina domāšana.

Satori.lv ir kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls, kas publicē rakstus un esejas par aktuālām sociālpolitiskām un kultūrpolitiskām problēmām, recenzijas un pārdomas par grāmatām, filmām, teātra izrādēm, koncertiem, mākslas izstādēm, intervijas ar literātiem, mūziķiem, režisoriem un citiem radošiem cilvēkiem, kā arī prozas un dzejas darbus.

ArtLaw.club ir vieta vai, precīzāk, platforma, kur mēs satiekamies un apspriežam:

  • Kultūras mantojumu, tā aizsardzību un saglabāšanu no tiesību aktu skatpunkta;
  • Mākslu un visu veidu radošās aktivitātes
  • Mākslas vadību, mākslas priekšmetu apgrozību un to tiesisko regulējumu;
  • Mākslas darbus kā investīciju objektus un to likviditāti;
  • Jaunās tehnoloģijas, kas palīdz mums radīt jaunus mākslas darbus, kontrolēt to apgrozību, aizsargāt īpašuma un autortiesības, un kopumā baudīt mākslas pasauli.

 

Kroders.lv - teātra aktuālo procesu vietne. Informatīva un analītisku domu telpa.

Kultūras kalendārs piedāvā informāciju par izstādēm, koncertiem, izrādēm, uzvedumiem, diskusijām, lekcijām, nodarbībām, festivāliem, svētkiem, tirdziņiem un citām kultūrā balstītām aktivitātēm Rīgā.