Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2021.gada 15.februāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2021.gada 15.februāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330216 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Izdevumu tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF līdz 2021. gada 15. janvārim pulksten 23.59 pieņem pieteikumus “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammā”.

Mērķprogrammas mērķis ir veicināt līdzšinējā radošajā darbībā augstu māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu izaugsmi, žanriski daudzveidīgas izcilas kvalitātes jaunrades un nozarē aktuālu pētījumu tapšanu.

Pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā kkf.kulturaskarte.lv 

Instrukcija sistēmas lietošanai 
Nolikums un pieteikuma veidlapa 
Vairāk informācijas


Konkurss mērķprogrammā "Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana".

Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu veidošanu, lai tiktu radīti augstvērtīgi un oriģināli kino darbi, veicināta autoru profesionālā un radošā izaugsme, kā arī tiktu nodrošināta ilgtspējīga Latvijas filmu nozares attīstība.

Iesniegšana - no 04.01.2021. līdz 29.01.2021. pulksten 23.59. Pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā kkf.kulturaskarte.lv

Nolikums un pieteikuma veidlapa

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Gita Krātiņa
tālrunis 67503897
e-pasts: gita@kkf.lv

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv