Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līguma konkurss nevalstiskām organizācijām, kuras darbojas ar mērķi veicināt ētiskas mediju vides attīstību

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu”.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 10.augustam.

Konkursa Nolikums
Konkursa Nolikuma pielikums Nr.1 (tāmes veidlapa)
Konkursa Nolikuma pielikums Nr.2 (Līdzdarbības līguma projekts)

KM līdzdarbības līguma konkurss

Kultūras ministrija izsludina konkursu „ Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā”.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 31.augustam.

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF izsludina konkursu mērķprogrammā “Latvijas skolas somas” satura radīšana”.
Projekta pieteikumi sistēmā kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 11. septembrim plkst. 23.59


No 20.07.2020.līdz 02.08.2020. VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammā „Muzeju nozares pakalpojumu attīstība” (finansējums -  EUR 100 000) 


No 03.08.2020. līdz 28.08.2020. VKKF pieņem pieteikumus (kuratori par iesniegšanu konsultēs no 03.08.2020. līdz 26.08.2020.) 3. kultūras projektu konkursā LiteratūrasMūzikas un dejas mākslasTeātra mākslasFilmu mākslasVizuālās mākslasKultūras mantojumaTradicionālās kultūrasDizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarē;

Mērķprogrammās

Vairāk informācijas

NKC finansējuma konkursi krīzes izmaksu atbalstam

Nacionālais kino centrs (NKC) 22. jūlijā izsludina vēl divus konkursus, kuros plānots sadalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirto finansējumu, - atbalsts izmaksām, ko filmēšanas procesā rada „Covid-19” krīzes seku pārvarēšana.

Viens konkurss paredzēts filmām, kas ražošanai saņēmušas NKC finansējumu, otrs – citiem ražošanā esošiem filmu projektiem; pieteikumu iesniegšana abos konkursos līdz 17. augustam.

Vairāk informācijas

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) finansējuma konkurss

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludina konkursu "Televīzijas un radio raidījumu (sižetu) veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2020.gadā".

Konkursa mērķis ir sabiedriskā pasūtījuma ietvaros sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru un mediju telpu.

Pretendentu dokumentu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 31.jūlijam, plkst.12.00.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisijas
finansējuma konkurss

Eiropas Komisija aicina pietiekties konkursam par atbalstu reģionālo faktu-pārbaudītāju centru izveidei

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi otro projektu konkursa kārtu, lai paplašinātu Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO) darbību, izveidojot nacionālus vai starptautiskus digitālo mediju pētniecības centrus visā Eiropā. Projektu konkursam paredzēti 9 milj. EUR Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 5. novembrim.

EK aicina pieteikties virtuālajai informācijas dienai 16. jūlijā par šo un citiem projektu konkursiem.

Paredzēts, ka EDMO pētniecības centri savstarpēji sadarbosies, daloties ar labo praksi un noderīgu informāciju. EDMO sekmēs faktu pārbaudīšanas un pētniecības aktivitāšu koordināciju Eiropas Savienības (ES) līmenī un radīs iespēju strādāt kopā vairāku jomu - pētniecības, faktu pārbaudītāju, mediju un citu – pārstāvjiem.

Vairāk informācijas

"Investigative Journalism for Europe" grantu konkurss

"Investigative Journalism for Europe" piedāvā finansējumu jauniem pētnieciskiem projektiem, tostarp pētījumiem, kas ir iesākti ļoti nesen vai arī ir jaunas pētniecības fāzes jau eksistējošiem projektiem.

Pētniecisko žurnālistu komandas var pieteikties finansējumam no 5000 līdz 50 000 eiro. Tāpat arī iespējams iegūt finansējumu līdz 6250 eiro jau iesāktiem pārrobežu pētījumiem, kam nepieciešams papildus īstermiņa atbalsts, lai žurnālisti tos varētu pabeigt un publicēt.

Pieteikšanās termiņš: 14.06.2020. un 18.09.2020.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv