Dizains

Dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt problēmas un rast to risinājumu. Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan uz procesu, akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos.

Dizaina jēdziens pilnveidojas līdz ar dizaina nozares izaugsmi, un tiek attiecināts gan uz materiālu, gan nemateriālu vērtību radīšanu. Dizaina klātbūtne (izpratne un pielietošana) ir likumsakarīgi saistīta ar inovāciju un konkurētspējas veicināšanu gan tradicionālajās industrijās, to radītajos produktos un pakalpojumos, gan sociālajā sfērā, gan vides un informācijas kvalitātē un tās pieejamībā, gan teritoriālajā attīstībā.

Latvijas Dizaina padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina nozares attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanu Latvijā. Latvijas Dizaina padomē pārstāvētās institūcijas: Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kultūras ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Dizaina Informācijas centrs, Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī dizaina profesionāļi.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Dzintra Purviņa, Radošo industriju nodaļas referente. Dzintra.Purvina@km.gov.lv, tālr.67330249

Nacionālās nozīmes apbalvojums Latvijas Dizaina gada balva

Nacionālās nozīmes apbalvojumu "Latvijas Dizaina gada balvu" rīko dizaina birojs H2E sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Balvas mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmējot Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā.

Kultūras ministrija lepojas !

Ar Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu 2015.gadā tika īstenots vērienīgs laikmetīgā dizaina izstāžu cikls Dizaina manifestācija, kuru veidoja četras izstādes Reputācija, Humanizācija, Informācija un Situācija. Dizaina manifestācija ekspozīcija Informācija guvusi ievērojamus starptautiskus panākumus – 2016.gadā prestižo Red Dot Award balvu kategorijā Telpiskā komunikācija, SEGD starptautisko dizaina balvu 2016 Honor award un augstāko godalgu Best of Show, kā arī A'Design Award (Itālija) apbalvojumu.
(Dizaina manifestācija autoru grupa: dizaina biroja H2E radītāji /vadošie dizaineri un LMA mācībspēki Holgers Elers un Ingūna Elere, dizaina domāšanas trenere un LMA docētāja Barbara Ābele un uzņēmēja, Latvijas Modes palātas vadītāja un Banku augstskolas docētāja Dita Danosa).

Dizaina institūcijas