Stratēģija un dokumenti

Bibliotēku nozares stratēģijas virsmērķis ir attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgu resursu sabiedrības gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei, kas nodrošina Latvijas kultūras mantojuma pieejamību un popularizē to, uzlabo sabiedrības rakstpratību un informācijpratību, atbalsta kultūras un izglītības procesus, veicina radošā potenciāla izmantošanu un nacionālās vienotības procesus, nodrošina valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Bibliotēku nozares stratēģija pieejama šeit


Nozares dokumenti

Likumi

Noteikumi

Nolikumi

Metodiskie ieteikumi

Latvijas Bibliotēku padomes atzinumi