Statistika

2015. gadā Latvijā darbojās 1708 bibliotēkas:

  • 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);

  • 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:

    - t.sk. 28 augstskolu bibliotēkas

    - t.sk. 20 koledžu bibliotēkas;

  • 34 speciālās bibliotēkas;

  • 804 publiskās bibliotēkas:

           - t.sk. 796 pašvaldību publiskās bibliotēkas

           - t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām.

  • 821 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:

           - t.sk. 738 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas

           - t.sk. 23 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas

           - t.sk. 60 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Latvijas bibliotēku statistikas dati