Padome

2009. gada nogalē Kultūras ministrijā izveidotā Nacionālā arhitektūras padome darbojas kā konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar arhitektūras nozares attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanu Latvijā.

Padomes nolikums

Nacionālās arhitektūras padomes sastāvs

 • Andris Kronbergs – Nacionālās arhitektūras padomes priekšsēdētājs, arhitektu birojs Arhis .
 • Gunta Grikmane – Latvijas Arhitektu savienības (LAS) prezidente, arhitektu birojs Sarma & Norde.
 • Juris Poga − Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs, Arhitekta J. Pogas birojs.
 • Jānis Dripe – Kultūras ministrijas eksperts, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA arhitektūras studiju programmu direktors.
 • Juris Dambis – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs.
 • Gvido Princis – Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors.
 • Uģis Bratuškins – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns.
 • Liene Griezīte – LAS pārstāve, Arhitektes Lienes Griezītes studija.
 • Ilma Valdmane – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vecākā referente.
 • Inese Stūre – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte.
 • Daiga Dzedone − Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas pilsētas galvenā arhitekte.
 • Ieva Zībārte – arhitektūras, pilsētvides un dizaina kritiķe, izstāžu kuratore.

Padomes sanāksmes