Reģionālo ekspertu sanāksmes

Reģionālās sanāksmes un vizītes trijās pašvaldībās (Daugavpilī, Jūrmalā un Jelgavā), kuru laikā reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvji apsprieda labo praksi romu integrācijas galvenajos virzienos, kā arī iepazinās ar romu situāciju vietējā līmenī, tai skaitā apmeklējot romu ģimenes un to mājsaimniecības.

2016.gada 24.-25.novembrī notika reģionālo ekspertu sanāksme un labās prakses vizīte Jūrmalā.

2017.gada 26.-27.janvārī notika reģionālo ekspertu sanāksme un labās prakses vizīte Daugavpilī.

2017.gada 23. un 24.februārī notika reģionālo ekspertu sanāksme un labās prakses vizīte Jelgavā.

Noslēguma ziņojumā ir arī apkopoti ekspertu viedokļi, pieredzes apmaiņas vizīšu laikā (Jūrmalā, Daugavpilī un Jelgavā) izskanējusī situācijas problemātika, kā arī paustie secinājumi un praktiskie risinājumi.”