Pētījumi un publikācijas

Pētījumi:

Publikācijas:

  • Buklets „LATVIJA. Valsts pie Baltijas jūras. Informatīvs materiāls patvēruma meklētājiem” (2017) latviešu, angļu , franču, arābu un dari valodās.
  • Buklets "Mazākumtautības Latvijā" latviešu, angļu un krievu valodās
  • Buklets „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam” latviešu, angļu un krievu valodās