Projekti un pasākumi

Kultūras ministrija sadarbībā ar Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvo komiteju plāno un realizē pasākumus mazākumtautību atbalstam, kas ietver pasākumus gan mazākumtautību kultūras saglabāšanai, gan nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai – visā Latvijā.