Konsultatīvā padome

2012.gadā tika izveidota "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam" īstenošanas uzraudzības padome. Tās kompetenci, sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi nr.764.

Konsultatīvās padomes sastāvs:

Nauris Puntulis – kultūras ministrs

Hosams Abu Meri – Ministru prezidenta ārštata konsultatīvais darbinieks sabiedrības integrācijas jautājumos

Gunta Arāja – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore

Māris Baltiņš – Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis

Sanita Birkenfelde – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Braunfelde – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

Zane Fridrihsberga – Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte

Jānis Ikstens – profesors, Latvijas Universitātes prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā

Arnis Jurševics – Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors

Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece

Dace Kundrāte – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja

Agnese Lāce – biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā

Uldis Lielpēters – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Stratēģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs

Aiga Liepiņa  vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktore

Aivars Mičuls – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors

Rūta Muktupāvela – biedrības "Laiks kultūrai" pārstāve, profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore

Inita Pauloviča – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece

Mudīte Priede – Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

Inta Rozenšteine – Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta direktora vietniece

Kristīne Saulīte – Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēde

Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta Projektu nodaļas vadītāja, direktora vietnieka pienākumu izpildītāja

Zane Vāgnere – Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos

Aija Zobena – Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktore

Kristīne Zonberga – biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore