KM līdzfinansējums

Šeit būs pieejama informācija par aktuālo 2020. gada valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkursu!