Projektu iesniegšanas kalendārs

  Iesniegšana Rezultāti            Uzsākšana
Sadarbības projekti 2020. gada rudens 2021. gads 2021. gads
Eiropas tīkli visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Eiropas platformas visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Daiļliteratūras tulkošana 2020. gada pavasaris informācija sekos informācija sekos

 

Informācija par konkursiem: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en