Par programmu

ES programma "Radošā Eiropa" (2014-2020) šogad ir noslēdzošā fāzē, tā turpinās savu darbību jaunā periodā - 2021. - 2028. gadā, kurā tiks sludināti gan līdz šim pazīstamie konkursi, gan jauni konkursi, specializējoties uz jaunajiem kultūras un radošo nozaru izaicinājumiem.

ES programma „Radošā Eiropa” ir izveidota, lai atbalstītu Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību. „Radošā Eiropa” turpina iepriekšējā ES darbības perioda programmu „Kultūra” un „Media” 2007.-2013. gadam panākumus, paredzot budžetu 1.46 miljardu eiro apmērā, kas ir par 9% vairāk kā līdzšinējām programmām.

ES programmas „RADOŠĀ EIROPA” (2014-2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu „Kultūra”, kas atbalsta kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, kā arī apakšprogrammu „MEDIA”, kas nodrošina finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei.

„Radošā Eiropa” atbalsta:

  •  Apakšprogrammas „Kultūra” un „Media”
  • Eiropas balvas literatūrā, arhitektūrā, kultūras mantojumā, popmūzikā un kino
  • Eiropas kultūras galvaspilsētas
  • Radošās Eiropas birojus
  • ES mēroga kultūrpolitikas konferences
  • ES mēroga pētījumus un izvērtējumus
  • Publicitāti un programmas popularizēšanu

 

Informācija par programmu: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Konkursi: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home