Informatīvie materiāli

  • Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) vadlīnijas latviešu valodā pieejamas ŠEIT
  • Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta darbības "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" patstāvīgās prioritātes pieejamas ŠEIT
  • Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) daudzgadu prioritāšu tulkojums latviešu valodā pieejams ŠEIT
  • ES programmas "Eiropa pilsoņiem" ceļvedis krievu valodā/Справочник по программе "Европа для граждан" на 2014-2020 гг.ŠEIT                                                                                                     
  • Rokasgrāmata ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu sagatavošanā ŠEIT                                                                                                                                                                                                 
  • Pētījums par Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007-2016) darbības perioda rezultātu ietekmi uz projektu kvalitāti un programmas attīstības izvērtējumu ŠEIT