Saistošie dokumenti

5.5.1.SAM - kultūras un dabas mantojuma objekti:

I un II kārta

III kārta

5.6.1.SAM - Rīgas revitalizācija:

 

SAM 5.5.1. un SAM 5.6.1. rādītāju izstrādes, novērtēšanas un uzskaites metodika (apstiprināta 28.12.2018.; 02.01.2020. precizēta 48.lapa; 06.07.2020. precizētas objektu apmeklējumu skaita bāzes vērtības un papildināta ar informāciju par SAM 5.5.1. 4. projektu iesniegumu atlases kārtu)

SAM 5.5.1. standarta datu veidne (izmantošanai FS) datu apkopošanai par rādītāja vērtību un nosūtīšanai KM

Infografika: