Saistošie dokumenti

5.5.1.SAM - kultūras un dabas mantojuma objekti:

I un II kārta

III kārta

5.6.1.SAM - Rīgas revitalizācija:

 

SAM 5.5.1. un SAM 5.6.1. rādītāju izstrādes, novērtēšanas un uzskaites metodika (apstiprināta 28.12.2018.; precizēta 48.lapa 02.01.2020.)

SAM 5.5.1. standarta datu veidne (izmantošanai FS) datu apkopošanai par rādītāja vērtību un nosūtīšanai KM

Infografika: