Informēs par Norvēģijas – Latvijas partnerībā paveikto kultūras mantojuma saglabāšanā un atjaunināšanā

Š.g. 6.septembrī notiks Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) 2009. – 2014. gadu perioda līdzfinansētās programmas noslēguma konference, kurā Kultūras ministrija informēs par Latvijā programmas ietvaros īstenoto kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunināšanas projektu rezultātiem.

Konferences pirmajā daļā paredzēti trīs Rīgas apkaimē esošu muzeju apmeklējumi; otrajā – Norvēģijas Karalistes un pašmāju ekspertu diskusijas par kultūras mantojuma attīstības perspektīvām, īstenoto pasākumu ilgtspēju un starptautiskās partnerības turpināšanu. Konferences noslēgums plkst. 18:00 - Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja telpās (Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga).

Konferences materiāli:

Izdevums "LATVIJA. NORVĒĢIJA Sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanā"

Kultūras apmaiņas projektu video: https://www.youtube.com/channel/UCyFIEq5bkfoxFuN4MNROV_g

Žurnālistu ievērībai!

Konferences pirmajā daļā plkst. 12:00 – 15:00 tiek rīkotas vizītes EEZ līdzfinansētās programmas ietvaros atjaunotajos muzejos, kuri atrodas Rīgas apkaimē:

  • Brīvdabas muzejā;
  • Raiņa un Aspazijas muzejā Jūrmalā;
  • Rīgas Jūgenstila centrā.

Lai pieteiktos dalībai muzeju apmeklējuma vizītēs, lūgums līdz š.g. 5. septembrim (ieskaitot) rakstīt uz e-pastu: Lita.Kokale@km.gov.lv

2011. gada 28. aprīlī starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku tika parakstīts Saprašanās memorands par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā. EEZ finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti. Latvijā ar EEZ līdzfinansējumu īstenots kopumā 21 ar kultūras mantojumu un kultūras apmaiņu saistīts projekts, 10 no tiem jūgendstila un koka arhitektūras mantojuma saglabāšanā.

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv