Ar 2016.gada 1. decembri tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana Divpusējā sadarbības fonda līdzfinansējumam

Kultūras ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” apsaimniekotājs informē, ka ar 2016.gada 1. decembri tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana Divpusējā sadarbības fonda līdzfinansējumam, ņemot vērā to, ka visiem programmas ietvaros īstenotajiem pasākumiem jābūt pilnībā īstenotiem līdz 2017.gada 30.aprīlim.