Profesionālo vidutāju saraksts

 • Vārds un uzvārds: Ilmārs Šatovs
  Darbības jomas: visas Autortiesību likuma 67.1 pantā minētās jomas
  Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
  Adrese: Dagdas iela 3-10, Rīga, LV-1003, Latvija
  Tālrunis: +371 26667199
  E-pasta adrese: ilmars@satovs.lv
  Iekļaušanas datums: 27.07.2017.