Atjaunos tiltu pāri Irbes upei

Trošu tilts pāri Irbes upei
Publicitātes foto. "Movement Spontaneous" grupai.

Šoruden Tārgales pagastā atjaunos gājēju un velobraucēju tiltu pāri Irbes upei, tādējādi starptautiskajā garās distances pārgājienu maršrutā "Jūrtaka" iekļautais objekts būs pieejams visiem, kas iecienījuši atpūtu brīvā dabā. To varēs izmantot arī starptautiskā velo maršruta "EuroVelo 13" un "EuroVelo 10" veicēji.

Trošu tilts ir vienīgā šāda veida celtne Ziemeļkurzemē, un ir svarīgs infrastruktūras objekts pie bijušās Lielirbes dzelzceļa stacijas. Tas neatrodas nekurienes vidū, bet ir domāts tūrisma attīstībai, turklāt, atjaunojot tiltu, arī Miķeltorņa kempingos un atpūtas vietās dzīvojošajiem viesiem būs nodrošinātas daudzveidīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Realizējot projektu, gājējiem un velosipēdistiem būs ērtāka un drošāka pārvietošanās pa kādreizējā mazbānīša stigu ciemu joslā starp jūru un asfaltēto šoseju, sasaistot prioritāri attīstāmo vietu Miķeļtorni ar plašākām lokālā aktīvā tūrisma maršrutu iespējām.

Veicot izpēti, tika secināts, ka tilts ir sliktā tehniskā stāvoklī un tā ekspluatēšana apdraud cilvēku dzīvību, tādēļ Ventspils novada pašvaldība pieņēma lēmumu to atjaunot. Tas iespējams, piedaloties piekrastes attīstības programmā. Kā skaidro Ventspils novada domes priekšsēdētaja vietnieks Māris Dadzis, vēl pirms 2009. gada uzsākts mērķtiecīgs un plānveidīgs darbs, lai varētu izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, paredzētus mērķim "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistīto pakalpojumus".

Ventspils novads šim nolūkam no Eiropas saņēma 371 339,80 eiro projekta "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" īstenošanai. Tie jau izmantoti Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveidei un pilnveidošanai, tostarp Vējturu nama celtniecībai, ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūvei Tārgalē, bet atlikusī summa paredzēta tilta atjaunošanai pāri Irbes upei. Tas izmaksās 168 069 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 112 693 eiro, Ventspils novada pašvaldības ieguldījums – 50 403,50 eiro, valsts budžeta dotācija – 4971 eiro (darbu izpildītājs būs SIA "M.A –Taka¬–7", būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA "Tiltu būvnieks"). Saskaņā ar piekrastes programmas nosacījumiem piešķirtos līdzekļus var izmantot tikai konkrētiem mērķiem konkrētajā teritorijā.

 

Informācija: Ventspils novada pašvaldība