Forumā pārrunās Latvijas valsts simtgades programmas rezultātus

Cilvēki pasākumā ar Latvijas karodziņiem.

Trešdien, 11. decembrī, norisināsies ikgadējais Latvijas valsts simtgades programmas forums. Šī gada forums veltīts Latvijas valsts simtgades programmas pirmā posma rezultātiem 2015.–2018. gadā. Savā pieredzē un simtgades programmu pēctecībā dalīsies kolēģi no Lietuvas un Igaunijas. Tāpat tiks pārrunāti Latvijas valsts simtgades programmas 2020. gada centrālie notikumi. Forums norisināsies viesnīcā „Pullman Riga Old Town” (Jēkaba ielā 24, Rīgā) no plkst. 10.00.

Foruma programma

Forumu atklās kultūras ministrs Nauris Puntulis, un par Latvijas valsts simtgadi no idejas līdz pēctecībai runās Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa. Valstu simtgades plaši ar vairāku gadu programmām tika svinētas arī Lietuvā un Igaunijā. Par kaimiņvalstu pieredzi, ieguvumiem un cilvēku iesaisti runās Igaunijas simtgades rīcības komitejas vadītājs Tomass Kiho (Toomas Kiho) un Lietuvas Valsts kancelejas komunikācijas eksperts, Lietuvas zīmola vadītājs, Lietuvas valsts atjaunošanas simtgades sekretariāta komunikācijas eksperts Mariuss Gursks (Marius Gurskas). Par Latvijas valsts simtgades programmas mērķiem un rezultātiem foruma dalībniekus uzrunās Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne.

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratoriju” veic pētījumu par Latvijas valsts simtgades programmas pirmā posma rezultātiem (2015–2018), un forumā pētnieki plašāk pastāstīs par iegūtajiem rezultātiem. Latvijas Kultūras akadēmijas prorektores zinātniskajā darbā, profesores Andas Laķes tēma veltīta programmas unikalitātei un atvērtajam līdzdalības principam. Zīmolvede Lolita Ozoliņa pētījusi komunikācijas nozīmi piederības sajūtas stiprināšanā. Savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece Baiba Tjarve pastāstīs par dažādu mērķgrupu iesaisti valsts simtgadē. 

Latvijas valsts netapa vienā dienā, tā bija mērķtiecīga, drosmīga un tālredzīga Latvijas cilvēku rīcība. Valsts izveidošana, tās aizstāvēšana un nostiprināšana prasīja vairākus gadus, tāpēc Latvijas valsts simtās gadadienas programma aptver laiku no 2017. līdz 2021. gadam, izzinot mūsu valsts izveidē nozīmīgus notikumus un personības. Programma sākās 2017. gada 4. maijā ar Latgales kongresa simtgadi un noslēgsies 2021. gada janvārī ar valsts starptautiskās atzīšanas de iure simtgadi. Par 2020. gada centrālajiem notikumiem, kas norisināsies ar vadmotīvu „Brīvība”, forumā stāstīs Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns un Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare.

Latvijas valsts simtgades programmas virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. „Es esmu Latvija” ir valsts simtās gadadienas svinību vēstījums – aicinājums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni un liek pamatus rītdienai.

Plašāk par Latvijas valsts simtgades programmu digitālajā platformā www.lv100.lv.

Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja
Kultūras ministrija
Tel.: 67330339
Mob.tel.:29374438
e-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv
www.lv100.lv