Uzsāktie investīciju projekti

Muzeju krātuvju komplekss
Pulka ielā 8, Rīgā

Muzeju krātuvju komplekss Latvijas Nacionālajam Vēstures muzejam, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Kino muzejam kolekciju glabāšanai.
Stadija: 07.04.2016. uzsākta būvniecība, 18.08.2016. ielikts ēkas pamatakmens. Plānots pabeigt līdz 2018.gada 1.maijam.
Vairāk informācijas

Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija

Apstiprināts būvprojekts, norisinās būvdarbu iepirkums, vēl nav zināmi slēgtā būvniecības konkursa I.kārtas (kvalifikācijas) rezultāti. Būvdarbus būs iespējams uzsākt pēc JRT pārcelšanās uz pagaidu telpām Miera ielā 58a.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 2.septembrim, bet termiņš tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.
Vairāk informācijas

JRT pagaidu telpas
Miera ielā 58a
Telpas nepieciešamas uz ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, remonta laiku Jaunajam Rīgas teātrim.
Būvdarbi no 11.08.2016. apturēti, 2017.gada 30.janvārī VNĪ pieņēmis lēmumu par jauna būvniecības darbu līguma slēgšanu ar SIA „Abora”, lai turpinātu ēkas pielāgošanas darbus JRT vajadzībām.
Darbus plānots pabeigt līdz 2017.gada 1.jūlijam.
Vairāk informācijas
Rīgas pils Konventa daļas restaurācija un pārbūve
Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurācija un pārbūve Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) vajadzībām.
2016. gada 1.novembrī VNĪ pārtraucis slēgto konkursu „Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā” būvdarbi”.
Plānotais pabeigšanas termiņš: 2020. gada 1. augusts.
Vairāk informācijas
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Fotogrāfijas muzeja pārcelšana no privātām telpām (Mārstaļu iela 8) uz valsts īpašumā esošām telpām (Mārstaļu iela 6).
Stadija: tiek izstrādāts ēkas tehniskais projekts.
Laika grafiks: provizoriski 2019.gads 

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla komplekss

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība plānota divās kārtās: I kārta – ēkas pārbūve un piebūves (Nākotnes nama) būvniecība; II kārta – Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde un būvniecība.
Laika grafiks: 2018.gada 1.oktobris.
Vairāk informācijas

Mežaparka estrādes pārbūve

Estrādes būvniecības projekta īstenošana sadalīta divās daļās:

  • Pirmā (A) daļa – skatītāju lauka un skatuves paplašināšanas (pārbūves), pagaidu koru tribīņu koristu skaita palielināšanai projektēšana un būvniecība (līdz 2018.g.);
  • Otrā (B) daļa – esošo koru tribīņu pilnīgas demontāžas un jaunu tribīņu izbūves projektēšana un būvniecība (līdz 2023.g.).

Aktuālā situācija: tiek izstrādāts tehniskais projekts, I kārtas būvdarbus paredzēts uzsākt 2017.gadā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs

LLMM metu konkursā 2016. gadā piedalījās septiņi starptautisko arhitektu biroju un Latvijas arhitektu tandēmi. Konkursa uzvarētājs -  Adjaye Associates (Lielbritānija) un AB3D (Latvija).
Laika grafiks: muzeju plānots atklāt 2021.gada 18.novembrī.

Kultūras objekti, kuru īstenošanai piesaistīts ES fondu vai citu finanšu instrumentu finansējums
Rakstniecības un mūzikas muzejs
EEZ finanšu instrumenta iepriekšnoteiktais projekts - muzeja restaurācija un pārbūve, ekspozīcijas koncepcijas izstrāde un realizēšana. 2016. gada jūnijā uzsākti būvniecības darbi, kas pārtraukti 2017. gada februārī.
Daugavas stadions

2015.gadā uzsākti darbi Daugavas stadiona atjaunošanai. Laika periodā no 2015. līdz 2023.gadam tiek plānota teritorijas pilnīga pārveidošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta un kultūras pasākumu norisi, kā arī sniegtu iespējas Latvijas iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Finansējuma avots: 5.6.1.SAM

Kultūras un radošo industriju atbalsta centrs "Tabakas fabrika"

Atbilstoši izstrādātajai Tabakas fabrikas kvartāla (Miera iela 58a, Rīga) attīstības koncepcijai, telpās, ko neizmantos JRT, paredzēts izveidot radošo industriju inkubatoru un labiekārtot telpas privātām radošām iniciatīvām. Vēlāk tajās paredzēts nodrošināt LKA mācību procesu.

Finansējuma avots: 5.6.1.SAM

VEF kultūras pils rekonstrukcija
Uzsākta pilnīga VEF kultūras pils rekonstrukcija, darbus paredzēts pabeigt 2018. gadā. Finansējuma avots: 5.6.1.SAM