Pabeigtie investīciju projekti

Muzeju krātuvju komplekss
Pulka ielā 8, Rīgā

 

 

Muzeju krātuvju komplekss Latvijas Nacionālajam Vēstures muzejam, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Kino muzejam kolekciju glabāšanai.

Muzeju krātuve nodota ekspluatācijā 2019. gada 11. decembrī.
Vairāk informācijas

JRT pagaidu telpas
Miera ielā 58a

Telpas nepieciešamas uz ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, remonta laiku Jaunajam Rīgas teātrim.
Būvdarbi no 11.08.2016. apturēti, 2017.gada 30.janvārī VNĪ pieņēmis lēmumu par jauna būvniecības darbu līguma slēgšanu ar SIA „Abora”, lai turpinātu ēkas pielāgošanas darbus JRT vajadzībām.
Ēka pieņemta ekspluatācijā 2017.gada 18.augustā.
Vairāk informācijas
VEF kultūras pils pārbūve un restaurācija
VEF kultūras pils pārbūve un restaurācija pabeigta. Ēka atklāta apmeklētājiem 2017.gada 17.novembrī. Finansējuma avots: 5.6.1.SAM
LEBM eksponātēka - Liepājas ostas noliktava "Bezdelīga"

Ostas noliktavas celtniecība ir datēta ar 1697.gadu, un tā bija viena no pirmajām ostmalas celtnēm. Noliktava piederējusi Liepājas tirgotājiem, kuri tajā glabāja labību, linus, kaņepājus, sāli, siļķes un citas preces. Abas piebūves celtas 1860. gados. 17.gs. beigās celtā noliktava tika atjaunota, piesaistot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu, kā arī valsts budžeta līdzekļus.
Atjaunotā ēka atklāta 2017. gada 24. martā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Bibliotēkas ēku projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts (ASV) un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā. Būves kopējā platība 42 733,5 kv.m. Pieņemta ekspluatācijā 2014. gadā.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka J. Rozentāla laukumā 1, kas pēc baltvācu arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta uzbūvēta 1905. gadā, ir viena no iespaidīgākajām historisma stila celtnēm Rīgas bulvāru lokā. Pēc 3 gadus ilgušas pārbūves ēka apmeklētājiem tika atvērta 2016.gada 4.maijā.
Raiņa un Aspazijas muzeja trīs ekspozīcijas vietas
Raiņa muzeja „Tadenava” pārbūve un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā. 2016.gada 22.jūlijā muzejs atvērts apmeklētājiem.
Raiņa un Aspazijas mājas pārbūve un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā. 2016.gada 10.septembrī muzejs atvērts apmeklētājiem.
Raiņa un Aspazijas vasarnīcas pārbūve un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā. 2016.gada 27.augustā muzejs atvērts apmeklētājiem.
Jāņa Akuratera muzejs
J. Akuratera muzeja ēkas O.Vācieša ielā 6a, Rīgā, atjaunošana, piemērojot to muzeja funkciju veikšanai un padarot tās kultūras saturu atbilstošu mūsdienu prasībām. Nodots ekspluatācijā 2016.gada 30.septembrī.
Liepājas koncertzāle „Lielais dzintars”

Daudzfunkcionālais centrs - Liepājas koncertzāle „Lielais dzintars” ir piemērots gan daudzveidīgu profesionālo kultūras pakalpojumu sniegšanai, gan amatiermākslas un interešu izglītības norisēm.

Projekta īstenošanas termiņš 01.12.2011.-30.06.2015.

Vidzemes koncertzāle "Cēsis"

Atjaunojot autentisku vietējās nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli (bijušo Cēsu Kultūras centra ēku), izveidots Vidzemes daudzfunkcionālais mūzikas un  kultūras centrs.

Projekta īstenošanas termiņš 12.11.2009.-11.05.2014.

Latgales vēstniecība GORS

Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē - Latgales vēstniecība "Gors" ir pirmā augstas kvalitātes akustiskā koncertzāle, kas uzcelta Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, nodrošinot modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un aprīkojumu.

Projekta īstenošanas termiņš 20.11.2009. - 25.06.2013.