Paziņoti mediji, kas saņems atbalstu pamatdarbības stiprināšanai

Avīze pastkastītē

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja 53 pieteikumus nacionālo un reģionālo mediju pamatdarbības stiprināšanai programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”.

Kategorijā Nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalsts atbalstīti 19 pieteikumi par kopējo summu 322 009,02 euro, bet kategorijā Reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas diasporas mediju atbalsts – 34 pieteikumi par kopējo summu 217 845,63 euro.

Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts medijiem darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par COVID-19 krīzes pārvarēšanu.

8.maijā Sabiedrības integrācijas fonds paziņoja par 49 apstiprinātiem pieteikumiem kategorijās abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā un elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.

 

Papildu informācijai:
Dace Zariņa - Zviedre
SIF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 22811001
E-pasts: dace.zarina-zviedre@sif.gov.lv