Noslēdzies konkurss programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”

Avīze cilvēka rokās

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja 9 pieteikumus programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” papildu izsludinātajā konkursā, noslēdzot mediju atbalsta programmu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai.

Papildu konkursā atbalstu varēja saņemt:

  • nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalstam,
  • abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā,
  • elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā,
  • reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas diasporas mediju atbalstam.

Programmas mērķis sniegs iespēju sabiedrībai saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu.

Vērtēšanas komisijas sastāvs:

  • Kristers Pļešakovs, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs.
  • Līga Lakuča, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte.
  • Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dr.sc.comm.
  • Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne, Komunikācijas un mediju, Pārvaldības studiju virziena direktore, docente, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece.
  • Viktors Freibergs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs un docents.
  • Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne.

Ar atbalstīto pieteikumu sarakstu var iepazīties mājas lapā www.sif.gov.lv

 

Papildu informācijai:
Dace Zariņa - Zviedre
SIF sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: dace.zarina-zviedre@sif.gov.lv