Publicēti rezultāti ES programmas "Radošā Eiropa" konkursā "Kultūras Sadarbības projekti Rietumbalkānu valstīs"

Eiropas Komisija līdz šī gada 31.martam izsludināja pieteikšanos Eiropas Savienības (ES) programmas "Radošā Eiropa" apakšprogrammas "Kultūra" konkursam "Kultūras Sadarbības projekti Rietumbalkānu valstīs".

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina pārrobežu sadarbību starp ES valstīm un Rietumbalkānu valstīm, kā arī stiprina kultūras un radošo nozaru konkurētspēju Rietumbalkānu reģionā.

Kopumā tika atbalstīti 13 projektu pieteikumi.

Ir atbalstīts projekts, kurā kā sadarbības partneris iesaistījusies SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" no Ventspils.

Konkursa rezultāti pieejami ŠEIT.