Apstiprina valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai, kuru dibinātāji nav pašvaldības

Pūtēju orķestra mūziķis

2020. gada 17. martā Ministru kabinetā apstiprināts rīkojums Nr. 109 “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”.

Valsts budžeta mērķdotācija 109 969 eiro apmērā šogad sadalīta 172 kolektīviem, kuru dibinātāji nav pašvaldības: 105 kolektīviem G1 grupā (koprepertuāra kolektīvi, kas noteikti Dziesmu un deju svētku likumā – kori, deju grupas, koklētāju ansambļi un pūtēju orķestri) un 67 kolektīviem G2 grupā (pārējie kolektīvi, kas arī noteikti Dziesmu un deju svētku likumā – folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi).

Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums apstiprināts saskaņā ar 2015. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības".

Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu dibinātājiem tiek piešķirta tiem kolektīviem, kuri darbojas vismaz divus gadus, apgūst kārtējiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.

Valsts budžeta mērķdotācijas sadalītā summa šogad pavisam kopā ir 1 093 338 eiro, tā paredzēta 1694 māksliniecisko kolektīvu kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No tiem 1522 ir pašvaldību dibinātie kolektīvi, kam atvēlēti 983 369 eiro. Savukārt kolektīvi, kuru dibinātāji nav pašvaldības, saņems 10,06% no kopējās valsts budžeta mērķdotācijas summas.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Lana Kazlauskiene
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985; 26407922
Lana.Kazlauskiene@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv