Stratēģija un dokumenti

Muzeju nozares stratēģijas virsmērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus, lai muzeji darbotos kā dinamiskas, mūsdienīgas, sabiedrībai nepieciešamas un visdažādākās sabiedrības grupas iesaistošas institūcijas, kuru identitātes pamatā ir unikāls materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, kas ir radošuma avots, valsts bagātība, izglītības, zinātnes un ekonomiskais resurss, personības bagātināšanās un brīvā laika pavadīšanas iespēja. Stratēģiju var lasīt šeit.


UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Ieteikums par muzeju un kolekciju, to daudzveidības un lomas sabiedrībā aizsardzību un veicināšanu, Parīze, 2015. gada 20. novembris


Nozares dokumenti

Nacionālie normatīvie akti muzeju jomā


Pētījums par Latvijas muzeju nozīmi dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība

Muzeju loma pēdējās desmitgadēs ir nostiprinājusies un pieaugusi – muzeji kļuvuši par vienu no būtiskākajiem kultūras nozares apakšsektoriem, to loma ir pieaugusi profesionālās mākslas popularizēšanā un komunicēšanā kā Latvijas, tā starptautiskā mērogā, muzeji kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu arī reģionālajā attīstībā, veidojot un nosakot vietas identitāti, saglabājot un komunicējot plašākai sabiedrībai kultūras mantojumu. Iemesli, kādēļ iedzīvotāji apmeklē vai neapmeklē muzejus padziļināti nav pētīti, kā arī padziļināti nav pētīts, cik lielā mērā esošais muzeju piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju mērķgrupu vēlmēm un vajadzībām. Šādai padziļinātai analīzei Kultūras ministrija 2018. gadā pasūtīja pētījumu, kura mērķis bija vērtēt muzeju līdzšinējo praksi sabiedrības dažādu mērķgrupu piesaistīšanā. Pētījumu var lasīt šeit.

Infografikas:

 

Pētījums par īstenošanu un priekšlikumu izstrādi izmaiņām muzeju tiesiskajā regulējumā

Lai identificētu galvenos šķēršļus, ko valsts muzeju attīstībai rada esošais tiesiskais regulējums un precizētu, kāds juridiskais statuss būtu labākais valsts muzeju darbībai, to kapacitātes kāpināšanai un ilgtspējas nodrošināšanai, Kultūras ministrija 2019. gadā pasūtīja pētījumu, kura mērķis bija sagatavot priekšlikumus muzeja darbību stimulējošam juridiskajam statusam, balstoties uz Igaunijas un Lietuvas valsts pārraudzībā esošo muzeju pārvaldības pieredzi un galvenajiem secinājumiem, kas varētu būt noderīgi Latvijas muzejiem.