Sadarbība ar ārvalstīm

Kultūras ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, diplomātiskajiem dienestiem un dažādu līmeņu valstiskām un sabiedriskām institūcijām īsteno daudzveidīgu starpvalstu sadarbību kultūras jomā:

  • slēdz un realizē kultūras apmaiņas un sadarbības līgumus;
  • veic kultūras, mākslas, zinātnes speciālistu un radošo profesiju pārstāvju apmaiņu;
  • rūpējas par profesionāli izraudzītu un mērķtiecīgi orientētu cilvēku iesaisti kultūras apmaiņā;
  • organizē izstāžu, koncertdarbības, teātru viesizrāžu u.c. kultūras pasākumu apmaiņu;
  • nodrošina Latvijas kultūras institūciju un radošo profesiju līdzdarbību intelektuālā īpašuma aizsardzības u.c. starptautiskajās organizācijās;
  • sadarbojas kultūrizglītības un mākslinieciskās meistarības pilnveidošanas jomā.

Kontaktinformācija

KM Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa. E-pasts: espolitika@km.gov.lv, tālr.: 67330210.


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programma „Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.
Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras kontaktpunkta mājas lapā: www.kknord.org

Pārskati par Latvijas dalībnieku saņemto finansiālo atbalstu no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra":

Kontaktinformācija

Ziemeļu Ministru padomes birojā Latvijā: Ginta Tropa, 67820055, ginta@norden.lv; 

Kultūras ministrijā: Zane Beinare, 67330261, Zane.Beinare@km.gov.lv


CulturE–ASEF. Eiropas un Āzijas valstu kultūras apmaiņa un projekti

Kontaktinformācija

Latvijas pārvaldniece ASEF ir Daiga Upeniece, Mākslas muzeja „Rīgas Birža” vadītāja. LNMM/Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA, Doma laukums 6, Rīga, Latvija, LV – 1050, tālr. (+371) 67 228776, E-pasts: daiga.upeniece@lnmm.lv

Ars Baltica