Informatīvi materiāli

•    Diskusijas par saliedētu sabiedrību prezentācija. 2020.gada 13.februārī, Latvijas Pilsoniskās alianses birojā.
•    Iedzīvotāju diskusijas Latvijas reģionos. Apkopotie iedzīvotāju priekšlikumi Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu izstrādei.
•    Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdes prezentācija Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. 2027. gadam. 2020.gada 16.jūnijā. 
•    Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes sēdes prezentācija Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam. 2020.gada 17.jūnijā.