Publicēti rezultāti ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.3.apakšpasākumā „Pilsoniskās sabiedrības projekti” 2019.gada 2.septembra projektu uzsaukumam

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.3.apakšpasākumā „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society projects) 2019.gada 2.septembra projektu pieteikumu uzsaukumam.
Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 411 projekti. Finansējumu saņēmuši 29 projekti.

No Latvijas tika iesniegti 5 projekti, no kuriem atbalstīts tika biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs" iesniegtais projekts „Active European Citizens Against Hate Speech”.

Vēl 4 atbalstītajos projektos kā sadarbības partneris darbojas:

  • biedrība „Jauno mediju kultūras centrs RIX – C”;

  • biedrība „Līdzdalības platforma”;

  • biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse";

  • biedrība „LATVIAN ASSOCIATION FOR YOUTH ACTIVISTS”.

    Ar ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.3. apakšpasākuma „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society projects) rezultātiem var iepazīties ŠEIT.