Informācija par atskaišu dokumentāciju ES programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalsta aktivitātēm

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) ir publicējusi atskaites formas ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 3.apakšpasākuma „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects) un 1.atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) 2019.gada projektu pieteikumu uzsaukumiem.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka atskaites tiek iesniegtas tiešsaistē, izmantojot Funding & Tender portālu.

  • 2.atbalsta darbības 3.apakšpasākuma „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects) 2019.gada projektu pieteikumu uzsaukumam paredzētā atskaišu dokumentācija pieejama ŠEIT.
  • 1.darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) 2019.gada projektu pieteikumu uzsaukumam paredzētā atskaišu dokumentācija pieejama ŠEIT.