Kultūras mantojuma saglabāšana

Elejas muižas apbūves restaurācija

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/11

Projekta īstenotājs: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.08.2014.

Projekta partneri: Norvēģijas Kultūras mantojuma pētniecības institūts

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 293 346,00 euro.

Atbalsta summa - 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 249 334,69 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 211 942,99 euro;

valsts budžeta līdfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 401,70 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 44 002,00 euro.

Projekta ilgums: 20 mēneši

Projekta īstenošanas vieta:  Elejas muižas parks, Eleja, Jelgavas novads

Kontaktpersona: Anita Škutāne, anita.skutane@jelgavasnovads.lv    

Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomomiskai attīstībai

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/01

Projekta īstenotājs: Cēsu novada pašvaldība

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 31.07.2014.

Projekta partneri: Estfollas pašvaldība Norvēģijā

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 293 346,00 euro.

Atbalsta summa - 90.21% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 249 607,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 212 165,95 euro;

valsts budžeta līdfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 441,05 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 9.79% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 27 088,00 euro.

Projekta ilgums: 17 mēneši

Projekta īstenošanas vieta:  Cēsis, Latvija

Kontaktpersona: Ilona Asare, ilona.asare@cesis.lv

Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/04

Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 31.07.2014.

Projekta partneris: Akershus restaurācijas centrs

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 562 400,94  euro.

Atbalsta summa - 44.45% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 250 000,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 212 500,00 euro;

valsts budžeta līdfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 500,00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 55.54% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 312 400,94 euro.

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta īstenošanas vieta:  Kuldīga, Latvija

Kontaktpersona: Dace Reinkopa, kultura@kuldiga.lv

Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/09

Projekta īstenotājs: Ludzas novada pašvaldība

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 31.07.2014.

Projekta partneris: Akershus restaurācijas centrs

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 250 000,00 euro.

Atbalsta summa - 90% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 237 500,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 201 875,00 euro;

valsts budžeta līdfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 35 625,00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 12 500,00 euro.

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta īstenošanas vieta:  Ludza, Latvija

Kontaktpersona: Ilona Rimša, ilona.rimsa@ludzaspils.lv

Jāņa Akuratera muzeja restaurācija

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/17

Projekta īstenotājs: Memoriālo muzeju apvienība

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.09.2014.

Projekta partneri: VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un Lillehammeres muzeju apvienība

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 250 000,00 euro.

Atbalsta summa - 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 250 000,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 212 500,00 euro;

valsts budžeta līdfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 500,00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 0% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 0,00 euro.

Projekta ilgums: 25 mēneši

Projekta īstenošanas vieta:  Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Ģirts Kindzulis, Girts.Kindzulis@vni.lv