Iepriekš noteiktie projekti

Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/3

Projekta īstenotājs: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.12.2013

Projekta partneris: Norvēģijas nacionālais jūgendstila centrs Olesunnā

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 414 600,00 euro

Atbalsta summa: 50% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 207 300,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 176 205,00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 21 853,69 euro;

Līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 207 300,00 euro

Projekta ilgums: 29 mēneši

Projekta īstenošanas vieta: Rīga (Latvija)

Kontaktpersona: Kristīne Graudumniece, Kristine.Graudumniece@riga.lv

Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojumu izveidi

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/5

Projekta īstenotājs: Rēzeknes pilsētas dome

Projekta apraksts

Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.12.2013.

Projekta partneri: Blakstadas (Norvēģija) arodvidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 711 437,00 euro

Atbalsta summa: 95% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 675 865,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 574 485,00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 101 380,00 euro;

Līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 35 572,00 euro.

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta īstenošanas vieta: Rēzekne (Latvija)

Kontaktpersona: Natālija Jupatova, natalija.jupatova@rezekne.lv

Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/2

Projekta īstenotājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Projekta apraksts

 Memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca”

Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.12.2013.

Projekta partneri: Memoriālo muzeju apvienība un Lillehammeres muzeju apvienība

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 2 562 340,00 euro

Atbalsta summa: 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 2 562 340,00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 2 177 989,00 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 384 351,00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 0% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 0,00 euro.

Projekta ilgums: 30 mēneši

Kontaktpersona: Ģirts Kindzulis, Girts.Kindzulis@vni.lv

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/4

Projekta īstenotājs: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Projekta apraksts

 

Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.12.2013.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 200 000,00 euro

Atbalsta summa: 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 200 000,00, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 170 000,00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 30 000,00 euro;

Līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 0% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 0,00 euro

Projekta ilgums: 40 mēneši

Projekta īstenošanas vieta: Rīga (Latvija)

Kontaktinformācija: Kristīne Kūla, projekts@brivdabasmuzejs.lv