Divpusējās sadarbības fonds

Divpusējās sadarbības veicināšana starp Latvijas un donorvalstu institūcijām fonda ietvaros

Fonda finansējums

Fonda ietvaros pieejams programmas līdzfinansējums 176 815 euro apmērā, ko veido EEZ finanšu instrumenta finansējums 150 293 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 26 522 euro apmērā.

Atbalstāmās darbības

 Pirms projektu iesniegumu iesniegšanas atklāto projektu iesniegumu konkursu ietvaros, kas tiek izsludināti kādā no neliela apjoma grantu shēmām („A” aktivitāte), ir atbalstāmas šādas darbības:

  • Divpusējās sadarbības fonda mērķim atbilstošu pasākumu organizēšana (atbalstāma tikai programmas apsaimniekotājam);
  • Divpusējās sadarbības fonda mērķim atbilstošu pasākumu apmeklēšana donorvalstu partneru meklēšanai, kuras organizēs programmas apsaimniekotājs.

Programmas ietvaros atbalstīto projektu īstenošanas laikā („B” aktivitāte) ir atbalstāmas šādas darbības:

  • sadarbības tīklu izveide un uzturēšana, pieredzes un zināšanu apmaiņa, tai skaitā, došanās vizītēs pie donorvalstu sadarbības partneriem un piedalīšanās semināros un konferencēs, kas saistītas ar projekta un programmas mērķi.

Finansējums sadalījums starp fonda pasākumiem

Divpusējās sadarbības veicināšanai pirms projektu iesniegumu iesniegšanas jeb „A” aktivitātes īstenošanai provizoriski plānots novirzīt 60% no kopējā Divpusējās sadarbības fonda finansējuma.

Divpusējās sadarbības veicināšanai projektu īstenošanas laikā jeb „B” aktivitātes īstenošanai provizoriski plānots novirzīt 40% no kopējā Divpusējās sadarbības fonda finansējuma.

Atbalsta saņēmēji

Atbalstu divpusējās sadarbības izveidei „A” aktivitātes ietvaros varēs saņemt potenciālie projektu iesniegumu iesniedzēji un potenciālie projektu partneri no donorvalstīm (dalība partnerības semināros, t.sk. nokļūšana uz šiem semināriem).

Programmas apsaimniekotāja rīkotajos partnerības semināros „A” aktivitātes ietvaros atbalstāma ne vairāk kā 2 personu dalība no katras institūcijas.

Atbalstu divpusējās sadarbības veicināšanai un zināšanu un pieredzes apmaiņai „B” aktivitātes ietvaros varēs saņemt programmas ietvaros apstiprināto projektu līdzfinansējuma saņēmēji (vizītes pie projektu partneriem, dalība semināros un konferencēs u.c.).