2009-2014 programma

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētā programma LV04 „KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN ATJAUNINĀŠANA”

2012.gada 14.februārī programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” projekts tika apstiprināts Ministru kabinetā. Pēc projekta apstiprināšanas no Latvijas puses tas tika iesniegts Finanšu instrumentu birojā Briselē, lai tādējādi nodrošinātu programmas projekta izvērtēšanu un gala lēmuma pieņemšanu no donoru puses, kā rezultātā 2012.gada 10.septembrī donori pieņēma lēmumu par programmas LV04 apstiprināšanu.

Kopējais programmas īstenošanai pieejamais finansējums ir 11 787 647 euro, kuru veido 85% EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta finansējums.

Programmas mērķi - pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas identitāti.

Programma paredz atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanai, divpusējās sadarbības izveidei un stiprināšanai, pieredzes un ideju apmaiņai, kā arī mobilitātes veicināšanai starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un donorvalstīs.

Programmas ieviešanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Kultūras ministrija – sadarbībā ar programmas donoru partneriem – Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Mākslas padomi.

 

Grāmata "LATVIJA. NORVĒĢIJA. Sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanā"